EUROQUIRURGICA

EUROQUIRURGICA

Formulář na Vstup Dat

Data Uživatele

Data Profesionálů
Data Kontaktu

META <> Crill ® je určen pro použití výhradně lékařem. Přečtěte si návod k použití.

Chcete-li koupit META <> Crill ® prostřednictvím webových stránek, prosím, potvrďte, že jste lékař/ka nebo, že jste byl/a provedením objednávky pověřen/a lékařem/kou nebo zdravotnickým zařízením, který/á/é jsou obeznámeni s návodem k použití.
Právní oznámení pro ochranu dat

Registrací budou vaše osobní údaje, které jste poskytly dobrovolně, zahrnuty do databáze společnosti Euroquirurgica. Při registraci dává zákazník souhlas k tomu, aby Euroquirurgica použila uvedené osobní údaje ke sporadickému zasílání informací a novinek, a to vždy v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně dat. Zákazník ma právo přístupu, změny, zrušení a námitek, formou písemné žádosti na metacrill.eu – nebo formou elektronické pošty na adresu: info@metacrill.eu. Euroquirurgica neposkytne žádné osobní údaje zákazníka třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka a bez toho, aby zákazníka informovala o účelu, ke kterému budou tyto údaje použity.
EUROQUIRURGICA CR S.R.O.
ICO: 28686233. DICH: CZ28686233


Kratochvilova 2659.
41301 Roudnice nad Labem.
Czech Republic